Här hittar ni intressanta artiklar….

  • Reportage i DUO, Tandem Club de France:s tidskrift, våren 2016 ”Tandem démontable DUO” 05 Foto: Nils Wemmened
  • Vår tur på Söderslätt i fransk press

    När vi (Nils o Ewa) var på den franska Cykelturistveckan i Dijon (Bourgogne) 2016, blev jag (Nils) av en redaktör på tidskriften Le Randonneur  (ung. ’Cykelturisten’) ombedd skriva en artikel om någon cykeltur i Sverige. Hon visste jag varit fransklärare. Min artikel ”Söderslätt” publicerades också i tidskriften DUO, som fått en kopia av mitt manuskript + foton. DUO är organ för Tandem Club de France.
    En liten resumé följer.
    Hoppas också att några använder sin skolfranska och läser artikeln i sin helhet. 
    Artikeln handlar om Malmökretsens tur på Söderslätt under KristiHimmelfärdshelgen 2017. Ledare var Henning Liljendahl. Hans kunskaper om dansk-svensk historia kom väl till pass. På Söderslätt hittar man Sveriges bördigaste jordar. På sina ställen är det ren jord ner till 180 meters djup! Vi hade fantastiskt väder dessa dagar, rapsen blommade för fullt och doften från syrenerna var bedövande! Söderslätt visade upp sitt allra vackraste ansikte för oss! Tack vare enskiftet med de utspridda gårdarna blir landskapet med sina stora odlingsarealer ändå omväxlande och levande. Vidare omtalas bärnstenens betydelse för vikingarna, som ju inte blott var krigare utan även skickliga affärsmän. Trelleborg har för att markera sin relativa närhet till tropikerna prytt sin infart med palmer! Hattmuseet i Trelleborg var en höjdpunkt med sina entusiastiska, ideellt arbetande guider. Artikeln avslutas med ett stort tack till ledaren Henning, som förberett det mesta, och till mig själv som ordnat boende på ett utmärkt B&B i Trelleborg. // Nils Wemmenhed