Kontakt

Kansliets postadress: Cykelfrämjandet
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
Telefon:
måndag-torsdag: 08.30–12.00
fredagar: 08.30-10.45
08-121 513 31
Telefon för media: 0736-55 45 82
E-post till kansliet: kansli@cykelframjandet.se
Facebook: facebook.com/cykelframjandet
Twitter @cykelframjandet
Bankuppgifter: Postgiro: 578 53-4
Bankgiro: 53 58-44 13
Organisationsnummer: 802000-6063