Kontakt

Kansliets postadress:Cykelfrämjandet
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
Telefon:
måndag-torsdag: 08.30–12.00
fredagar: 08.30-10.45
08-121 513 31
Telefon för media:0736-55 45 82
E-post till kansliet:[email protected]
Facebook:facebook.com/cykelframjandet
Twitter@cykelframjandet
Bankuppgifter:Postgiro: 578 53-4
Bankgiro: 53 58-44 13
Organisationsnummer:802000-6063