Inbjudan till årsmöte CF:s Jönköpingskrets

Måndag den 27 februari kl.18.00

Restaurang Hasse på sjökanten vid Rocksjöbadet.

Program.

Årsmötesförhandlingar.

Paracyklisten Henrik Marvig  gästar oss och berättar och visar bilder

Kaffe och hembakat.

Frågor som önskas behandlas på årsmötet, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 20 febr.

VÄLKOMNA !!!!!!!!!

Styrelsen.

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE  2017-02-27

 1. Mötets öppnande.
 2. Val ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två justerare att jämte ordf. justera dagens protokoll.
 5. Styrelsens årsberättelse.
 6. Kassörens berättelse.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande på ett år.
 10. Val av ledamöter på ett resp. två år.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Frågor att stadgeenligt behandla.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet avslutas.