Efter årsmötet den 15 mars 2016 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Lars Green
tel. 035-10 73 72
lasse@konvaljen.se
  Vice Ordförande
Claes-Roland Tagesson
tel. 035-352 05
c.r.tagesson@telia.com
Kassör
Inger Helmstad
tel. 073-979 99 07
inger.helmstad@gmail.com
  Sekreterare
Barbro Toftgård
tel. 035-362 04
b.toftgard@telia.com
Ledamot
Eivor Johansson
tel. 035-326 16
ejoej@telia.com
 
Ledamot
Birgitta Råbom
tel. 035-21 52 08
  Ledamot
Göran Sidén
tel. 035- 21 33 77
gosiden@gmail.com