Efter årsmötet den 13 mars 2018 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Claes Roland Tagesson
tel. 035-352 05
073-438 31 73
[email protected]
  Vice ordförande
Göran Sidén
tel. 035- 21 33 77
076-363 71 00
[email protected]
Kassör
Inger Helmstad
tel. 073-979 99 07
[email protected]
  Sekreterare
Barbro Toftgård
tel. 035-362 04
073-044 76 68
[email protected]
Ledamot
Eivor Johansson
tel. 035-326 16
070-309 21 95
[email protected]
   Ledamot
Anita Nilsson
tel. 035-13 06 63
070-175 98 41
[email protected]
Ledamot
Birgitta Råbom
tel. 035-21 52 08
[email protected]