På denna sida sparar vi gammalt material, t ex referat och bilder från utflykter.

2013

12 augusti. 

Solen har lyst över nästa alla årets tisdagsturer, men denna dag öste regnet ner. Som väl var fick de 21 cyklisterna tak över huvudet vid framkomsten till Halmstads segelflygklubb vid Halmstads flygplats.

Ronny Thompsen berättade för en frågvis skara om hemligheterna bakom konsten att flyga utan motor och hålla sig upp kanske åtta timmar i sträck genom att utnyttja uppvindar på ett smart sätt. Men man får vara beredd på att kunna landa på en åker någonstans. Olyckor händer dock sällan.

 

Segelplanen är två- eller ensitsiga och dras vanligen upp av ett motorplan, men kan också vinschas upp.

Ronny beklagade att han på grund av vädret inte kunde erbjuda en provtur…

 

2 juli. 


Denna tisdagscykling var lite annorlunda. Första stoppet kom redan efter 50 meter vid slottet, där vår guide för dagen, biologen Kill Persson, förevisade bl.a. en snöbollschampignon! Syftet med turen var denna gång att lära sig lite om stadens växter och djur.  Det blev många stopp och inte så många kilometer.

Gulli Blid antecknade under färden de arter som Kill tog upp. Här är listan i den ordning de dök upp:

Knytling, kanadabinka, snöbollschampignon, ljus sprödskivling, stubbläcksvamp, sandvita, åkervinda, gul fetknopp, renfana, stinksvamp, nejlikbroskskivling, ängssyra, gulmåra, rödven, rölleka, kärleksört, åkervädd, bastardsvärmare, liten blåklocka, svartkämpar,  harklöver, syltåg, grönknavel, äggsvamp, strandråg, sandrör, borsttåtel, monke, nattljus, gullris, vresros.

 

Den 25 juni besökte 27 tisdagscyklister en för hela Europa unik golfanläggning i Ringenäs för golfspel och golfutbildning. Vi blev väl mottagna av föreståndaren Karina Mattsson och head-pro Erik Blomqvist.

Anläggningen är bara två år gammal och mycket välutrustad med kafé, gym, konferensanläggning och t o m några hotellrum. Golfspelet sker inte på vanliga banor utan speciella banor för de olika momenten i spelet, t ex en 9-hålsbana för enbart putting. Vintertid kan man öva putting inomhus.

Vid anläggningen bedrivs en mycket avancerad utbildning med alla tekniska hjälpmedel för analys av slagteknik. Bl.a. kan slagen mätas exakt vad gäller slaghastighet, vinkel och längd.

Den mest populära banan, ”Himalaya”, är en extrem korthålsbana i kuperad terräng och med olika svårighetsgrad. Inget grönt kort krävs för spel. Man kan lösa kort för spel på en bana, dagkort eller säsongskort och priserna är inte särskilt höga.

Det högteknologiska träningsrummet

Karina Mattsson visar rummet för avancerad   slagträning

Intresserade åhörare i gymmet

 

Vy mot ”Himalaya”

 

4 juni. Rekordmånga 40 cyklister följde universitetslektor Göran Sidén på en mycket informativ runda med besök vid Halmstads alla tre elproducerande kraftverk och alla belägna vid Nissan.

Första stopp vad Krisitineheds sopeldade värmekraftverk, som ursprungligen 1971 byggdes enbart för att bränna våra sopor, men som efterhand byggts ut till att ge först fjärrvärme och sedan även el – i  sådan mängd att anläggningen nu är den största av de tre vad gäller elproduktion.

Färden fortsatte uppströms till Sperlingsholms vattenkraftverk, ett av åtta i Nissan. Vattenkraften är Sveriges styrka vad gäller elförsörjning eftersom den är lätt att reglera, dvs anpassa efter behovet. Den underlättar därmed också introduktionen av vindkraft.

Den obligatoriska fikapausen togs under de mäktiga ekarna vid  Sperlingsholms kapell.

Därefter fortsatte vi förbi Sperlingsholms gods och tillbaka mot Halmstad.

Göran avslutade sin lärorika föreläsning vid Slottsmöllans kraftverk, byggt under brinnande krig 1940. Han framhöll att vattenkraften ingalunda är miljövänlig i den meningen att den har förstört den naturliga miljön i nästan alla större vattendrag i Sverige. Han föreslog att man borde försöka återställa en av Hallands åar genom att riva ut alla kraftverk. Bortfallet av elkraft skulle mer än väl kompenseras av en stor vindkraftpark till havs 35 km utanför Halmstad.

Slottsmöllans kraftverk

Text och bild: Bruno Toftgård

28 maj. Inte mindre än 29 intresserade cyklister följde med Ragnar Johansson, stigens skapare, på en guidad tur längs den populära Prins Bertils stig från Slottet ut till Tjuvahålan. Ragnar berättade målande om vedermödor och roliga episoder under arbetet med vandringsleden längs havet, som färdigställdes åren 1996-1997. Rune Nilsson hade gjort ett förslag till dragning. Ragnar, som då var naturparksmästare på Tekniska Kontoret fick gratis arbetskraft sig tilldelad från arbetsförmedlingen. Han lyckades med små kostnader, stor uppfinningsrikedom och ett visst mått av självsvåldighet övervinna alla hinder på vägen, t ex motspänstiga markägare och oförstående myndigheter.

       

Ragnar berättade bl.a. om hur han via hovet lyckades engagera prinsessan Lilian att inviga stigen, vilket hon gjorde med stor entusiasm och gott humör.

Ragnar hade också en hel del synpunkter på hur stigen underhålls idag av kommunen. Reparationer sker endast där man kommer åt med stora maskiner, och man använder en alltför grov grusfraktion. Man utnyttjar inte möjligheterna att bereda ungdomar sommarjobb. Man har satsat mycket pengar på tvivelaktiga spänger på Tyludden m.m.

                       

Långenäsudden                                    Sandhamn

                      

Lasse överräcker minicykeln till Ragnar. Därefter medhavd fika på klipporna i kvällssolen.

Text och foto Bruno Toftgård

21 maj. Det regnade rejält, men inte mindre än 18 cyklister trotsade vädret och drog under ledning av Claes Tagesson iväg till i Söndrums industriområde och ett företag som säljer elbilar. Nomacos vd Ulf  Håkansson tog emot och berättade att man importerat, utrustat och sålt elfordon till fastighetsbolag, kyrkogårdsförvaltningar, kommuner m.m i 22 år. Dock inte till Halmstads kommun, som av outgrundlig anledning inte vill dra nytta av att ett Halmstadföretag kan leverera miljövänliga och praktiska arbetsfordon.

Från början handlade det om golfbilar, tillverkade i sydöstra Polen, men efterhand har användningsområdet gått över till arbetsfordon för grönyteskötsel och liknande. Bilarna har mycket låga driftskostnader, går i max ca 30 km/h och har en räckvidd på 6-10 mil på en laddning. Batterierna är vanliga 6 V blybatterier med en livslängd på 4-6 år.

Intresset var stort och många frågor ställdes. Alla som ville fick pröva på att köra en ljudlös elbil.

Ulf Håkansson avtackades med den sedvanliga trådcykeln.

                 

 

Ulf Håkansson demonstrerar den äldsta modellen av den polska elbilen Melix och som fortfarande säljs.  Claes-Roland rattar den senaste modellen.

                                                                                   Text och bild Bruno Toftgård.

Säsongens andra tur, den 14 maj, gick till fågelparadiset Trönninge ängar under ledning av HG Karlsson, känd och populär naturguide. Från gömslet kunde vi i tubkikaren bl.a. beudra ett par skärfläckor vid redet. Under fikarasten utanför gömslet i skön kvällssol underhöll (förutom  HG) en näktergal.  35 cyklister deltog.

              

HG i berättartagen

 

Första tisdagscyklingen

Den 7 maj i perfekt väder inleddes årets tisdagscyklingssäsong på traditionell sätt med en cykelrunda följd av grillfest på stranden. Ordförande Lars Green anförde ett drygt 30-tal vårpigga cyklister på en backig tur runt Norra Utmarken och Galgberget och landade slutligen vid havet nära Örnäsudden i Söndrum, där Claes och Irene Tagesson väntade vid grillen.

Bruno Toftgård delade ut årets tisdagsprogram, lika späckat som vanligt men med fylligare text och bättre tryck, bekostat av kommunen. Programmet finns i år även utlagt på turistbyrån och biblioteket, och vi hoppas locka nya skaror  motionscyklister och även turister till våra lärorika och hälsobefrämjande turer.


Samling på startplatsen vid Halmstads slott.

Korvgrillning vid Söndrumsstranden.


Föreningens ordförande Lasse Green passade på att   fylla år denna dag.

 

 

2012

Sopcykling 21 augusti 2012


Säsongens näst sista tisdagscykling ägnades ett angeläget samhällsproblem: hur vi ska ta hand om våra sopor. Ciceron var ingen mindre än det ansvariga kommunrådet, Henrik Oretorp (c).

Första stopp gjordes vid återvinningscentralen i Vilhelmsfält, där Henrik bl.a. berättade att förslag till en ny avfallsplan snart skall ut på samråd. Han uppmanade oss att delta och lämna synpunkter på hur vi tycker att insamlingen av sorterade sopor från hushållen ska organiseras.

Henrik Oretorp

Färden fortsatte förbi Pilkington till Stenas stora avfallsdeponi vid Stjärnarpsvägen. Här har sedan 70-talet byggts upp ett enormt berg av rester från Stenas bilfragmentering i Kistinge. Stenas miljöchef Hitomi Lorentsson berättade att kraven på avfallsdeponering skärpts efterhand för att begränsa miljöpåverkan, och att återvinningen av material har förbättrats så att betydligt mindre mängder behöver deponeras idag.

 

Hitomi Lorentsson, Stena, guidar på sopberget

Henrik beskrev därefter kommunens och HEM:s planer på ett nytt deponiområde i anslutning till Stenas befintliga tipp. Det ska ersätta Skedaladeponin, som snart är fullbelagd. Omgivningspåverkan ska minimeras genom att en bred skogszon omger området. Inget matavfall och liknande får deponeras, så risken för lukt och flugproblem är liten. Allt eftersom vi lär oss att ta vara på allt mer av vårt avfall kommer behovet av deponering att minska. den nya tippen bör räcka för några generationer framåt.

Utsikt från soptoppen

Det hade börjat skymma när vi lämnade berget och tog oss ner till en park i Fyllinge för att inta medhavd matsäck. Henrik avtackades med sedvanlig trådcykel. Cykellyktorna tändes innan hemfärden anträddes

Text och foto: Bruno T.

Samling på Snöstorpsvägen

Tisdagscyklingen den 14 augusti ägnades Halmstads cykelplanering. Våra guider var gatuchefen Ulf Holm och trafikplaneraren Anette Gustavsson från Teknik- och fritidskontoret.   28 intresserade cyklister hade mött upp.

På några år har kommunens budget för cykelvägar glädjande nog blivit tiodubblad. Anette och Ulf inledde med att dela ut kartor och berätta om de åtta ”supercykelstråk” som ska underlätta cykelpendling från de olika bostadsområdena i Halmstad

Vi gjorde ett stopp vid en nybyggd rondell i korsningen mellan Kristinehedsvägen och Frennarpsvägen, och där utbröt en livlig diskussion om vilka företrädesregler som skall gälla i en rondell. Detta är mycket oklart, och vi väntar på en statlig utredning om cykelregler och ett nytt lagförslag.

Fika i Sofieberg

Efter några rejäla backar togs fikapaus på en vacker lekplats i Sofieberg. Sedan bar det åter utför  ner mot Norra Infarten. Anette redogjorde för det närmast förestående utbyggnadsprojektet, nämligen supercykelvägen längs Järnvägsleden ner mot Slottsjordsvägen vid Alet. Man strävar efter att göra den 4 meter bred och med separation mellan cykel- och gångbana. Men detta är inte möjligt överallt pga utrymmesbrist.

Turen avslutades på Banstigen, där Anette och Ulf avtackades med en miniatyrcykel och en varm applåd.

Ulf Holm
Anette Gustavsson förklarar nya superstråket längs norra infarten

Text och bild: Bruno Toftgård

 

Denna tisdag besökte vi Prästvägens fritidsodlarförening i Snöstorp, där ordföranden Camilla Melin tog emot och berättade att föreningen är 10 år gammal och den enda i Halmstad där stugor tillåts på lotterna. Stugorna saknar el och avlopp och är inte avsedda att bo i. Det finns ett 60-tal lotter , och alla är uthyrda. Utseendet på lotterna och stugorna varierade avsevärt från mycket välskötta till betydligt mindre prydliga.

 

Den 17 juli  kämpade cykelgänget i motvind på Prins Bertils stig ut till Tylösand för att besöka livräddarskolan och livräddarstationen, vars legendariske  skapare och nestor, Leif Karlborg, livfullt berättade om verksamheten. Leif är fortfarande fullt verksam som lärare på skolan – den enda av sitt slag i Norden – trots sina 80 år. All verksamhet bedrivs helt idéellt, och ungdomar från när och fjärran står i kö för att få tjänstgöra som livräddare en sommar mot endast mat och husrum.

Den 10 juli trotsade tolv glada cyklister  det halvdåliga vädret och genomförde en av sommarens längre turer söderut till Påarp och Laxvik. Vår guide för dagen var Lennart Dahlström,  konstnär och författare med stort naturintresse och gedigen kunskap om kuststräckan söder om Halmstad. På ett mycket intresseväckande sätt förevisade han både arkeologi, geologi och växt- och fågelliv kring det stora järnåldersgravfältet i Påarp.

Lennart Dahlström tar emot cykelgänget i Påarp. T.h. ordf. Lasse Green.
Stånds heter växten

 

En källa med kristallklart vatten rinner upp nära havet

Text och bild: Bruno Toftgård

Tisdagen den 3 juli styrde vi våra cyklar till Frösakull och besökte Frigymnastgernas fina anläggning, som var obekant för de flesta av oss. Guider på stället var Krister Larsson och Lars-Gunnar Wirdheim.

Krister Larsson leder cyklisterna i en uppmjukningsövning…
… innan vi vandrar ner till havet med fantastisk utsikt från dynerna.

Den medhavda matsäcken intogs under glastak, varvid Lars-Gunnar berättade livfullt om klubbens historia och verksamhet och den unika anläggningen i Frösakull med utomhusredskap för gymnastik och stugor, delvis ägda av medlemmar, delvis för uthyrning. Även utomstående kan få hyra om de är kända av någon i styrelsen, och detta gäller numera Cfr:s medlemmar!

Lars-Gunnar berättar, assisterad av Krister
En ung blivande frigymnast

Sommarens längsta (?) tisdagstur (ca 30 km) under ledning av Claes-Roland Tagesson och med 16 tappra deltagare i den friska motvinden gick över Fammarp och Onsjöberg till Vilshärad och Haverdalsreservatet. Fikat intogs i trolltallskogen, där Bruno Toftgård berättade om områdets naturhistoria  med upprepade översandningar, och där dynerna slutligen bundits med plantering av bl.a. bergtall.  Bergtallskogen utgör idag ett trist inslag, och länsstyrelsen, som ansvarar för skötseln är i färd med att ta bort den för att återskapa ett öppnare och artrikare landskap. Skogen med s.k. trolltallar med fantastiskt vrida stammar, skall förstås bevaras. Dessa tallar utgjorde utmärkta sittplatser när vi intog vår medhavda matsäck.

      

 

 

2011

Den 30 augusti avslutades årets tisdagscyklingssäsong traditionsenligt på Lizzies café i Holm. Det hade regnat kraftigt hela dagen, vilket säkerligen avskräckte många från att delta. Vi var därför bara 12 medlemmar som i gott väder cyklade den dryga milen till Lizzies för att njuta av hennes goda smörgåsar och annat gott.

Detta var den 7:e gången vi avslutade hos Lizzie, som därför förärades vår lilla trådcykel. Många av våra guider har fått denna cykel, gjord av en 150 cm lång metalltråd av den gotländske konsthantverkaren Torsten Ottosson.

Här följer referat från några av sommarens tisdagscyklingar:

Den 16 augusti guidades vi från start av arkitekt Sonja Bjärudd till några av HFAB:s bostadsområden på Väster. Huvudmålet var Söndrums kyrkby och HFAB:s nya bostadsområde, som är mycket väl miljöanpassat. Husen är byggda som s.k. passivhus, dvs de är mycket väl isolerade, saknar centralvärme och värms huvudsaklingen av hushållsapparater och kroppsvärme. Regnvattnet tas om hand så att det inte ska belasta dagvattensystemen. Hushållen kan kompostera sitt organiska avfall. Trädgårdsanläggningen är mycket tilltalande med lekplats, pergola, damm, skulpturer och planteringar. Värt ett besök!

 

 

 

Turen den 9 augusti gick till Halmstads modellflygklubb vid Villmansstrand, där föreningens ordförande, Christer Persson, och kassör, Sven Lidbrink, tog emot, berättade om modellflygsporten och genomförde en bejublad uppvisning med dels en eldriven helikopter, dels ett bensinmotordrivet modellplan.

 

Christer gör planet klart för start

 

Sven förbereder flyning med den batteridrivna helikoptern.