ÅRSMÖTE

CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG

Inbjudan till föreningens årsmöte lördagen den 24 mars 2018 klockan 17.00

Plats: Linneplatsen 6, vakt utanför anvisar

Motioner och förslag som fordrar beslut på årsmötet skall vara föreningen skriftligen tillhanda senast en vecka före årsmötet, dvs. 16 mars 2018, under adress : Ian Fiddies, Emulsionen, Marketenterivägen 1, 415 28 Göteborg.
e-post: [email protected]

Valberedningen kontaktas genom att ringa Joakim Bjerhem tfn 073 693 96 05
Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och ekonomiska redovisningen delas ut vid årsmötet.
I samband med årsmötet kommer vi att dela ut presentkort till de två flitigaste utfärdsdeltagarna under 2017. Vi lottar också ut priser bland alla som deltagit i våra utfärder under 2017. Observera att Du måste vara närvarande på årsmötet för att få ett pris i utlottningen.
Vi önskar alla medlemmar välkomna till årsmötet och hoppas på ett stort deltagande och att vi diskuterar föreningens framtid vilket känns mycket viktigt.

Efter årsmötet bjuder föreningen på lättare förtäring.

Cykelfrämjandet i Göteborg behöver mer folk i styrelsen samt att en viss föryngring vore önskvärd. Ja, stämmodeltagare, unga, gamla och ni mittemellan som vill arbeta med viktiga men även roliga delar av vår verksamhet, det behövs bra idéer och folk som verkställer dessa. Framför allt behöver vi folk som vill jobba med trafikfrågor samt utåtriktat mot politiker, press och radio. Vi vill ge dig ett oavlönat uppdrag med full anställnings-säkerhet hela livet eller åtminstone så länge du känner tillfredsställelse med detta eminenta uppdrag.

Styrelsen