CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG

Inbjudan till föreningens årsmöte

onsdagen den 5 april 2017 klockan 18.00

Plats: Linneplatsen 6, vakt utanför anvisar

Ärenden enligt stadgarna.

Motioner och förslag som fordrar beslut på årsmötet skall vara föreningen skriftligen tillhanda senast en vecka före årsmötet, dvs. 29 mars 2017, under adress : Lisbeth Borgesand, Lövskogsvägen 64, 435 37 Mölnlycke, eller

e-post: Lisbeth_borgesand@hotmail.com

Valberedningen kontaktas genom att ringa Björn Bergdahl tfn 031- 91 07 88.

Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och ekonomiska redovisningen delas ut vid årsmötet.

I samband med årsmötet kommer vi att dela ut priser till de flitigaste utfärdsdeltagarna under 2016. Vi lottar också ut priser bland alla som deltagit i våra utfärder under 2016. Observera att Du måste vara närvarande på årsmötet för att få ett pris i utlottningen.

Vi önskar alla medlemmar välkomna till årsmötet och hoppas på ett stort deltagande och att vi diskuterar föreningens framtid vilket känns mycket viktigt.

Efter årsmötet bjuder föreningen på lite smått att äta.

Cykelfrämjandet i Göteborg behöver mer folk i styrelsen samt att en viss föryngring vore önskvärd. Ja, stämmodeltagare, unga, gamla och ni mittemellan som vill arbeta med viktiga men även roliga delar av vår verksamhet, det behövs bra idéer och folk som verkställer dessa. Framför allt behöver vi folk som vill jobba med trafikfrågor samt utåtriktat mot politiker, press och radio. Vi vill ge dig ett oavlönat uppdrag med full anställnings-säkerhet hela livet eller åtminstone så länge du känner tillfredsställelse med detta eminenta uppdrag.

Styrelsen