Cykel på tåg: 3 perspektiv

Cykel på tåg: 3 perspektiv

Cykelfrämjandet har prioriterat att få med cyklar på tåget i Sverige. I medlemstidningens artikelserie har inblandade operatörer, politiker och cyklister gett sin syn på varför de bara får plats på ett fåtal tåg och hur de skulle kunna få plats på fler. Läs alla tre delar av artikelserien här.

Klicka på respektive artikel för att få upp den som pdf.

cykel-pa-tag-tagbolagetcykel-pa-tag-politiker cykel-pa-tag-cyklister

Brinner du för möjligheten att ta med cykeln på tåg, och vill du påverka? Gå med i vår arbetsgrupp som jobbar med detta tema.

Cykelfrämjandet goes pride

Cykelfrämjandet goes pride

Cyklister från Storstockholmskretsen var med i Prideparaden för första gången. Med två lastcyklar, ett ljudsystem och massor av latinamerikanska beats trampades och dansades det fram med de andra 40 000 deltagarna. Årets pridetema vara att göra slut med samhällets alla begränsande normer. Cykelfrämjandet gjorde slut med bilismen och alla andra maktordningar.

Foto: Hanna Mi Jakobson

Årets CykelTuristVecka på bild

Årets CykelTuristVecka på bild

Årets CTV har lockat runt 300 cyklister till Karlstad. Cykelturerna gick i alla väderstreck och under onsdagen samlades alla för den traditionella kortegen som drog genom staden. Vid den efterföljande picknick-lunchen kom även beskedet att CTV-staden 2016 blir Trollhättan och 2017 är det Halmstads tur.

Följ med på turen genom bilder på några av deltagarna 2015.

Foto: Hanna Mi Jakobson

Almedalsvecka med cykelfokus

Almedalsvecka med cykelfokus

Under Almedalsveckan 2015 satte cyklisterna sitt avtryck på den politiska agendan. Seminarier tog upp cykelns plats i samhället, SVT sände debatt om trafikkonflikten och Sverige duellerade mot Danmark i en panelshow.

Foto: Hanna Mi Jakobson

Se debatten i SVT Play ingångstid 26:20

Ladda ner cykelevent-listan för Almedalsveckan 2015 här.

Kattegattleden invigd

Kattegattleden invigd

Sveriges första nationella cykelled, Kattegattleden, är nu högtidligen invigd.

Evenemanget ägde rum i Halmstad på Svenska flaggans dag och det blev en riktig folkfest.  Många aktörer ville vara delaktiga för att göra leden till en succé. Till exempel invigde Marknad Varbergs Jannike Åhlgren leden med ett pling, och Steninge Vandrarhem passade på att fira invigningen med SM i grötkokning – med världsmästaren från Skottland på plats.

Leden är 37 mil i längd, till största delen bilfri. Men det finns tyvärr några tämligen hårt trafikerade sträckor, bland annat vid Falkenberg.

En helt ny och bra hemsida berättar det mesta om leden, besök Kattegattleden.se.


På bilden från vänster till höger: Ewa Östling, vd för Visita; Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet; Tomas Brühl från Visit Sweden.

Cykelfrämjandet delar ut uppsatsstipendium

Cykelfrämjandet delar ut uppsatsstipendium

När cyklingen ökar finns stora möjligheter till vinster för samhället. Det finns också utmaningar i att till exempel ge alla cyklister en god cykelmiljö genom utbyggd infrastruktur. För att stimulera forskning om cykling instiftar Cykelfrämjandet ett uppsatsstipendium om 10 000 kr.

Nu i veckan pågår den årliga, världskonferensen om cykling, Velo-City, i franska Nantes. Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren finns på plats för att delta i diskussionerna kring hur man kan förbättra cykelmöjligheterna, samt lära av olika internationella erfarenheter. Lars har även blivit vald till vice ordförande i European Cyklists’ Federation.

– Det känns bra att vara här och är intressant att se hur man arbetar med cykling i andra länder. Det finns många goda internationella exempel. Genom kunskapsutbytet kan Sverige lära av andra länder, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation och nyutnämnd vice ordförande i European Cyklists’ Federation.

Cykling är på agendan och det är inte bara i Sverige man ser en våg av nya cyklister. Cykeln har länge varit ett transportslag på undantag och den ökande cyklingen ställer nya krav på infrastruktur. Det skapar också nya möjligheter för samhällsutveckling. För att utveckla kunskapen kring cykling inrättar Cykelfrämjandet ett nytt stipendium för studentuppsatser.

– Vi kan se att det finns många kunskapsluckor att fylla, till exempel om hur man ska förändra hur man planerar städer och vilka effekter cyklingen har på samhällsekonomi och folkhälsa. Därför vill vi underlätta för studenter att studera cyklingen på olika sätt, berättar Lars Strömgren.

– Studenter är varmt välkomna att nominera sina uppsatser för stipendiet. Det ska bli intressant att tillsammans med juryn få ta del av nya, spännande studier om cykling, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Läs mer om Cykelfrämjandets uppsatsstipendium.

Bröder cyklar för den goda saken

23dagarsydDe två bröderna och cykelfrämjarna Peter och Ulf Tengbrand cyklar för att samla in pengar till prostatacancerforskning. De startade den 20 maj på skidor vid Treriksröset och när vägen tog vid bytte de till cyklar. Planen är att trampa sig ända ner till Smygehuk under totalt 23 dagar.

Följ bröderna genom hela Sverige, och ner till sydspetsen där de ska gå i mål den 11 juni, på bloggen http://tjugotredagarsyd.blogg.se


Uppdatering 19 juni 2015:

De två bröderna och cykelfrämjarna Peter och Ulf Tengbrand har tagit sig i mål.

De har trampat sig igenom hela Sverige på längden för att samla in pengar till prostatacancerforskning. Målet var att få in 100 000 kronor, vilket de översteg med en total insamlingssumma på 156 000 kronor.

De startade den 20 maj på skidor vid Treriksröset och när vägen tog vid bytte de till cyklar. Planen var att trampa sig ända ner till Smygehuk under totalt 23 dagar. En tidsplan som de höll när de hade avverkat 225 mil.

– Det blev 161 timmar i sadeln, säger en stolt Peter Tengbrand.
Väderleken under resan började med regn och slutade i solsken.
– Vi är helt nöjda, säger Peter Tengbrand.

Cykeln i kollektivtrafiken prioriteras

Cykeln i kollektivtrafiken prioriteras

Cykelfrämjandet har bestämt sig för att prioritera frågan om cykeln i kollektivtrafiken. Med en nytillsatt arbetsgrupp kommer vi bland annat att påverka politiskt och vi har frågat partierna om de kan tänka sig att lagstifta för att få med cyklarna på tågen.

socialdemokraterna-ikonSOCIALDEMOKRATERNA
”Vi anser att resenärerna måste ges betydligt bättre förutsättningar för att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken. Tågoperatörerna ska använda sig av tåg där resenärerna kan medföra cykel där det är berättigat och efterfrågan finns. Genom ett sånt krav bidrar vi på ett seriöst sätt till ett klimatsmart samhälle, bättre folkhälsa, minskad trängsel i våra städer och även till att utveckla cykelturismen. ”


miljopartiet-ikonMILJÖPARTIET
”Den nya kollektivtrafiklagen bör kompletteras så att det blir obligatoriskt att ställa krav på både upphandlad och kommersiell trafik så att resenärerna ska kunna ta med sig cykel på kollektivtrafiken. Kravet bör utformas så att det inte tränger ut resenärer.”


moderaterna-ikonMODERATERNA
”Nej, vi anser inte att politiker ska fatta den typen av beslut. Snarast är det de som levererar trafiken som bör ta fasta på kundernas önskemål.”

 


center-ikonCENTERPARTIET
”Det finns redan EU-förordning som påbjuder detta. Vi vill se förbättrade möjligheter för att förenkla ”hela resan”. I detta ligger ett arbete att verka för smidiga övergångar mellan cykling och andra trafikslag, som exempelvis tåg. Cykelpooler och trygga och säkra cykelparkeringar är två utmärkta exempel. Vi tror på en närodlad politik som i denna fråga innebär att beslut om att tillåta cyklar ombord på bussar och tåg i största möjligaste mån bör beslutas på lokal och regional nivå, där ju övriga beslut om kollektivtrafik fattas.”


vanster-ikonVÄNSTERPARTIET
”Ja, vi vill stimulera användandet av cykel som färdmedel och kommer därför att verka för att möjliggöra medtagande av cykel vid resor med såväl buss som tåg. Vi har i riksdagen efter valet lagt förslag om att Trafikverket bör få befogenhet att ställa krav på att tågoperatörer ska använda sig av tåg som kan medföra cykel där det är berättigat och efterfrågan finns från resenärer. ”


kd-ikonKRISTDEMOKRATERNA
Cykelutredningen har bland annat haft i uppdrag att se över de regler och andra förutsättningar som påverkar möjligheterna att ta med cykel på tåg och buss. Cykelutredningen bereds nu inom regeringskansliet.

 


folkpartiet-ikonFOLKPARTIET
Folkpartiet vill göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Detta är något som avgörs i respektive landsting, och på många håll är det Folkpartiet som är pådrivande. Ju fler som t.ex. kan ta med cykeln på pendeltåget, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på.


fi-ikonFEMINISTISKT INITIATIV
”Det ligger helt i linje med Fi:s politik att arbeta för en ökad flexibilitet och förbättrade möjligheter att använda cykel som transportmedel. Upphandlingar är ett viktigt verktyg för att ställa miljökrav och vi ser gärna att möjligheterna att tillåta cykel ombord på tåg förbättras och att krav på detta ställs i upphandlingar. Det måste dock gå hand i hand med en kraftig utbyggnad av spårtrafiken.”


sd-ikonINGET SVAR FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA

 

 

 


Kontakta oss om du vill vara med i Cykelfrämjandets arbetsgrupp för cykel på tåg.

Kampen om gatuutrymmet

Kampen om gatuutrymmet

När trafiken tätnar i städerna skapas konflikter i gatuutrymmet. Vi har frågat företrädare för bilbranschen och cykelbranschen vad det finns för lösningar för att få ett bättre trafikklimat.

Klas-ElmKlas Elm är VD för nya Svensk Cykling. Han anser att cyklingen behöver pengar, yta och framkomlighet för att skapa fred i trafiken.

Märker ni av någon trafikkonflikt mellan bilister och cyklister?
”Ja det gör vi. Kampen om ytan hårdnar. Från att bilister tidigare har tilldelats allt utrymme mellan husen, förutom trottoarer, behöver cyklister nu prioriteras högre. Eftersom cyklister och gående heller inte passar på samma yta, måste hela trafikmiljön prioriteras om. Det har blivit trängre och kampen om framkomlighet ökar. Det blir konflikt mellan alla olika trafikslag. Men det är nu under ett övergångsskede. Jag tror det kommer att lugna sig när väl ändringarna är genomförda. ”

Hur yttrar det sig?
”Det finns mycket ilska och aggressivitet hos många trafikanter i alla grupper. Om alla visade varandra mer hänsyn skulle mycket vara bättre. Det gäller från alla håll. Sedan är många obetänksamma eller i värsta fall inte så smarta. Dom som parkerar bilen i en cykelbana, parkerar nog precis framför övergångsställen också – inte så smart. Aggressiv bilkörning är en fara för alla trafikanter, inte bara cyklister. ”

Vad anser ni att det beror på?
”Dagens trafikmiljö bygger på gårdagens trafiksituation. Nu behöver den ändras. ”

Hur kan cykelbranschen förbättra trafikklimatet?
”Genom att bli fler. Varje bilist som börjar cyklar gör ju underverk för trafikklimatet och även för kvarvarande bilister.”

Vilka åtgärder behövs i form av lagstiftning och trafikregler?
”Många. I princip kan man säga att kampen står på tre arenor i prioriteringsordning: Resurser i form av pengar, Yta i form av fördelning samt Framkomlighet i form att prioritering i utformandet av trafikregler.”

Hur ställer ni er till den nya lagen där cyklister över 15 år själva får välja om de vill cykla på cykelbanan eller körfälten?
”Ett mycket viktigt beslut. Inte bara är det en stor symbolfråga – principen att cyklisten bäst själv kan avgöra om hen vill cykla i kör- eller cykelbanan. Det är också en viktig fråga när det gäller snabb framkomlighet. ”

Hur ställer ni er till ett minimiavstånd för bilar när de passerar cyklister?
”Vi har ingen uttalad åsikt om det – än.”

Vilka åtgärder behövs i form av infrastruktur?
”Pengar och yta. Bygg cykelbanor så kommer cyklisterna.”

Är det rimligt att bilismen får mindre utrymme när cyklismen ökar och behöver mer utrymme?
”Ja.”

Hur kan cyklister själva främja trafiksäkerheten och trafikklimatet?
Definitivt. Bara för att man är cyklist är man ingen ängel. Det är många cyklister som borde skärpa till sig och visa andra trafikanter, av alla slag, mer hänsyn.”


Bertil-MoldenBil Swedens VD Bertil Moldén och dess samhällspolitiska chef Jessica Alenius säger att de länge har verkat för en nollvision.

Märker ni av någon trafikkonflikt mellan bilister och cyklister?
”Nej inte generellt. Synergin är desto viktigare, det vill säga att transportslagen kompletterar varandra. De flesta familjer behöver både bil och cykel för att få ihop livspusslet med att hämta/lämna barn, ta sig till och från arbetet och fritidsaktiviteter.  Egentligen är det fel att tala om ”bilister” och ”cyklister”. Resandet handlar om att komma fram. Rörlighet och mobilitet är inte ett självändamål. Det viktiga är tillgänglighet och att smidigt komma fram till sitt mål. För att få en fungerande och hållbar trafik måste hänsyn tas till hela resan, från start till mål, som i de flesta fall sker med olika färdsätt. Vi är alla ”blandare”, dvs vi använder olika transportmedel; cykeln, bilen eller kollektivtrafiken för olika ändamål. ”

Hur yttrar det sig?
”I centrala Stockholm är det flera cyklister som inte beaktar rödljus ej heller enkelriktade gator samt cyklar över övergångsställen. De konflikter som finns beror framför allt på bristande väginfrastruktur för alla trafikslag, samt individers brist på hänsyn till medtrafikanter och sig själva.”

Vad anser ni att det beror på?
”Bristande infrastruktur för alla trafikslag är en orsak. Individen har dock till slut ansvaret för att framföra sitt fordon på ett säkert sätt. Stress kan leda till ovilja att ta hänsyn och samsas med sina medtrafikanter. Dessvärre blir cyklisterna allt snabbare och flera kör mot klockan såväl morgon som kväll o då sparar man några minuter per resa genom att göra enligt svaren på fråga 2. Därtill kommer nu alltfler o snabbare elcyklar vilket ökar hastigheterna väsentligt.”

Hur kan bilbranschen förbättra trafikklimatet?
”Biltillverkarna lägger stora resurser på att ta fram integrerade säkerhetssystem som bidrar till att minska antalet olyckor med oskyddade trafikanter. Moderna lastbilar utrustas exempelvis med radar för att täcka in döda vinklar framförallt vid högersvängar Fordonsindustrin har länge deltagit i arbetet med Nollvisionen som har visat sig mycket framgångsrikt när det gäller att minska omkomna och skador i trafiken. ”

Vilka åtgärder behövs i form av lagstiftning och trafikregler?
”Samhället bör göra det lättare att ta cykeln men även förbättra för den som väljer att ta bilen. Varje transportslag bör få förutsättningar att bli så effektivt som möjligt. Först då kan hela transportkedjan och hela transportsystemet bli robust. En ökad effektivitet i transportsystemet kräver ett väl fungerande samspel mellan trafikslagen. Det bör således skapas rättvisa och långsiktiga spelregler för alla transportslagen. Vi bör sträva efter ett transporteffektivt samhälle där samhället uppmuntrar till intermodala transporter genom att tänka på hela resan från start till mål. Idealiskt vore att ha helt separerade körfält eller tom helt dedikerade cykelgator så konflikter inte ens uppstår med fotgängare.”

Hur ställer ni er till den nya lagen där cyklister över 15 år själva får välja om de vill cykla på cykelbanan eller körfälten?
”Lagen är antagen. Det återstår att utvärdera vilka effekter den får. I tätortsmiljöer behöver alla transportslagen samsas för att framkomligheten ska bli så stor möjligt för individen. Dessvärre tycker flera cyklister – på typ Norra Kungsvägen på Lidingö – att den dedikerade körbanan är ” för långsam” och väljer istället att susa fram på 70 vägen istället. Så det naturliga svaret borde vara att där det finns en dedikerad cykelbanan så skall den användas – för om inte varför skall vi då bygga fler?”

Hur ställer ni er till ett minimiavstånd för bilar när de passerar cyklister?
”Cyklisten är så pass oskyddad i förhållande till bilen så ett avstånd kan vara bra för att minska olycksrisken. Vi som lärde oss cykla på ” Stingpinnens tid ” tycker att detta fungerade alldeles utmärkt – återinför STINGPINNEN !!!”

Vilka åtgärder behövs i form av infrastruktur?
”Runt storstäderna behövs det mer infrastruktur för att framkomligheten ska öka. Av allt resande står vägtrafik för nära 90 procent i Sverige. Väginvesteringar leder till ökad mobilitet för både de som tar bussen, bilen, cykeln eller sina egna ben. Vi vill bygga klart ringleden runt Stockholm med en Östlig förbindelse. Här skulle man kunna bygga både bilväg och cykelväg om man tänkte lite utanför ”boxen”. Exempelvis borde det vara möjligt att parkera bilen vid en infartsparkering och sedan smidigt kunna ta en cykel sista biten in till city. Det allra bästa vore om cykeln fanns med på planeringsstadiet för nytillkommande vägar som en naturlig del av infrastrukturen- först då blir det riktigt bra och gärna med planskilda korsningar Exempel: Mötesseparerade (”2+1” eller liknande) vägar är bra för trafiksäkerheten, men kan i vissa fall leda till att framkomligheten med cykel försämras utanför storstan. När en väg mötessepareras bör därför behovet av en separerad cykelbana beaktas.”

Är det rimligt att bilismen får mindre utrymme när cyklismen ökar och behöver mer utrymme?
”Kloka framkomlighetsåtgärder är bra för alla trafikslag. Varje transportslag behövs och i olika delar av Sverige finns det olika förutsättningar. På vissa platser är det bra för framkomligheten om cyklisterna kan få mer utrymme. På andra kan det vara bussar, lastbilar eller bilar som behöver mer plats. Åtgärder bör innebära att de som behöver kommer fortare och smidigare fram. Med en klok planering / trimning finns plats för både och – en helhetslösning.”

Hur kan bilister själva främja trafiksäkerheten och trafikklimatet?
”Precis som övriga trafikanter, främst genom att respektera trafikreglerna, visa hänsyn till medtrafikanter och använda lämplig säkerhetsutrustning. De som väljer att ta bilen måste självklart respektera de trafikregler som gäller, men det gäller även de andra transportslagen. En bättre dialog samt utbildning i körskolorna inför körkortstagande skulle väsentligen öka samspelet i framtiden till gagn för alla inblandade parter.”

Årets cykelfrämjarkommun: Malmö!

Årets cykelfrämjarkommun: Malmö!

På SKLs Cykelkonferens i Karlstad presenterades idag årets vinnare av Cykelfrämjandets Kommunvelometer: Malmö. Efter att ha hamnat på en 5:e plats i förra årets upplaga lyckades Malmö återhämta sig detta år och tog hem förstaplatsen, innan Eskilstuna och Karlstad. Lund och Uppsala kompletterar årets topp-5.

Cykelfrämjandets Kommunvelometer är en djupgående granskning av hur kommuner arbetar med att främja cykling. Studien visar på såväl positiva resultat som utmaningar om kommunerna ska värna cyklisterna och öka cyklingens andel av transporterna. Den utvärderar hur systematiskt kommuner har jobbat med cykling under det gångna året. Fokus ligger på beslutsprocessen och resurstilldelning och ger en objektiv jämförelse mellan de 37 granskade kommunerna.

karta-kommunvelometern-2015I år råder det en stor spännvidd mellan de olika kommunernas resultat. Till exempel framgår att det i Linköping finns 3,8 meter cykelväg per invånare medan det i Borås endast finns en meter per invånare. Under perioden 2014 – 2015 har Trollhättan satsat 745 kronor per invånare på investering samt drift och underhåll inom cykelinfrastrukturen, i Enköping är motsvarande siffra 83 kronor.

Bland de kommuner som deltagit i studien tidigare så har nästan samtliga förbättrat sina resultat. Det tyder på en ökad medvetenhet och ambitionsnivå ute i kommunerna. I de flesta fall är de förbättrade resultaten förknippade med ökade resurser för cykling, uppdaterade strategier för att värna cyklingen och förbättrat arbete med att mäta och följa upp cyklingen i kommunen.

Vi hoppas att de deltagande kommunerna utifrån vår granskning vill växla upp arbetet ytterligare. För att lyckas krävs ett engagemang bland såväl tjänstemän som politisk ledning. Med resurser till cykelinfrastruktur, tydliga och mätbara politiska ambitioner och med ett gediget uppföljningsarbete finns alla möjligheter att göra det enklare för kommunernas invånare att välja cykeln som transportmedel.

Cykelfrämjandet gratulerar Malmö med titeln ”Årets Cykelfrämjarstad 2015”!


Ladda ner hela rapporten:
Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2015

Ladda ner bilaga per deltagande kommun:
Alingsås
Borås
Danderyd
Enköping
Eskilstuna
Falkenberg
Gävle
Göteborg
Helsingborg
Hudiksvall
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlstad
Katrineholm
Kiruna
Kungsbacka
Lidingö
Lidköping
Linköping
Luleå
Lund
Malmö
Motala
Sala
Skövde
Sollentuna
Stockholm
Sundsvall
Trollhättan
Tyresö
Täby
Umeå
Upplands Väsby
Uppsala
Varberg
Växjö

Detta är vår nya riksstyrelse

Detta är vår nya riksstyrelse

I helgen 18-19 april tog Cykelfrämjandets årskongress plats på Hotell Stinsen i Hallsberg. Under lördagen var det ett späckat program med presentationer av olika pågående projekt och återblickar på styrelseåret, samt föredrag från bland annat Karolina Skog om initiativet Svenska Cykelstäder, Klas Elm om den nybildade lobbyorganisationen Nya Svensk Cykling och delade David Sennerstrand med sig av sina utmaningar i jakten på ett liv utan bil.

På söndagen var det dags för föreningens årskongress. Efter 6 timmar av intensiva diskussioner om det gångna och kommande verksamhetsåret, behandling av olika motioner samt omröstning stod det klart att Cykelfrämjandets riksstyrelse 2015-2016 består av:

Ordförande
Lars Strömgren (på bilden)

Vice-ordförande
Arijana Marjanovic (på bilden)

Sekreterare
Linda Kummel

Ledamöter
Anna Asplind
Ian Fiddies
Lazze Grönberg
René Heunen
Bertil Karlén
Kent Larsson

Riksstyrelsen 2014-15 tackar för året som varit, medan den nyvalda styrelsen ser fram emot att träffa dig under vad som ser ut att bli ett spännande år då Sverige kommer ännu ett steg längre på vägen till att bli en riktig cykelnation!

Köpenhamn skrotar lånecykelprogram

Köpenhamn skrotar lånecykelprogram

Det skulle bli världens mest avancerade lånecykelprogram, men nu sätter Köpenhamns kommun stopp för hela projektet Bycyklen. Skälet som uppges är att leverantören Gobike inte lyckas leverera cyklarna i de volymer som man hade kommit överens om. 1860 cyklar skulle ha stationerats ut i april, men hittills har det levererats drygt 400 stycken.

Sen lanseringen för ungefär ett år sedan har programmet kritiserats hårt. Tanken var att de eldrivna lånecyklar främst skulle bidra till att få stadens invånare att cykelpendla i stället för att ta bilen, men cyklarna har mest används av turister. Priset på 25 danska kronor på timme har möjligen varit en faktor i detta, men även nyttan av en inbyggd dator i styret för vardaglig cykelpendling kan ifrågasättas.

Frågan är hur Köpenhamn nu ska ta ett nytt grepp kring lånecyklar. När projektet stoppas har staden för tillfället inga alternativ att erbjuda och får publiken vända sig till privata uthyrare.

Källa: Sydsvenskan
Bild: René Heunen

Sida 7 av 9« Första...56789