Utökade cykelkurser ger fler möjlighet att uppleva naturen

Utökade cykelkurser ger fler möjlighet att uppleva naturen

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för 2018 klar. Cykelfrämjandet får 2 350 000 kronor i form av organisations- och projektbidrag till kursverksamheten Frihet på cykel.

Bidraget ska i första hand användas till att ge barn, unga och vuxna chans att lära sig cykla.

– Cykeln ger stora möjligheter att komma ut i naturen och vårt mål är att så många som möjligt ska få uppleva den frihet och glädje det innebär, samtidigt som det stärker hälsan. Svenskt Friluftslivs stöd är mycket viktigt för oss, eftersom det innebär att vi kan utveckla våra cykelkurser för barn, unga och vuxna, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv, konstaterar att anslagshöjningen till 48,7 miljoner kronor ligger kvar i regeringens budget, vilket rimligen betyder att ”de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv”.

– I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger han.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översökningsgraden var cirka 50 procent.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, 0736-55 45 82, lars.stromgren@cykelframjandet.se

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

www.svensktfriluftsliv.se

Debatt i Sydsvenskan: elcykelboomen kräver bättre infrastruktur

Debatt i Sydsvenskan: elcykelboomen kräver bättre infrastruktur

I en debattartikel i Sydsvenskan den 6 januari uppmanar Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren politiker att ”prioritera cykeln såväl i budgetar som när det gäller utrymme i trafiken”. Han pekar på att särskilt den kraftiga ökningen av antalet elcyklar ställer krav på utveckling av infrastrukturen.

”Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför. Därför är den pågående elcykelboomen både glädjande och hoppfull. Men om inte förutsättningarna anpassas efter den kraftiga ökningen lär utvecklingen stanna av.”

 

Gott Nytt År önskar Cykelfrämjandet!

Gott Nytt År önskar Cykelfrämjandet!

Jag sitter i Cykelfrämjandets nya lokal på Kungsholmen i Stockholm och skriver detta – en lokal som lustigt nog användes som kontor till en bensinmack under 40-talet. Utanför det ännu julpyntade skyltfönstret har snön som föll innan jul smält bort, och om bara några dagar kommer raketer att tjutande stiga över hustaken för att fira in 2018.

2017 blir något av ett märkesår för Cykelfrämjandet. Och det beror till stor del på god samverkan mellan medlemmar, kretsar och styrelser. Vårt gemensamma arbete för bättre villkor för cyklister, och våra kraftfulla bidrag till utvecklingen som gör att allt fler väljer cykeln, hade inte varit möjligt utan denna samverkan. Jag och riksstyrelsen vill därför särskilt tacka medlemmarna i våra 26 kretsar som gör det viktiga arbete som får Cykelfrämjandet att växa och göra verklig skillnad i samhället.

Vuxenkurser i cykling växer

Under året lanserade vi Cykelfrämjandets 8-punktsprogram, ett slags manifest i miniformat som tydligt visar vad vi vill, hur vi tillsammans kan uppnå det och varför det är viktigt.

En av våra centrala verksamheter handlar om att lära vuxna cykla. Där har kretsarna haft en avgörande roll i genomförandet av kurser inom ramen för Frihet på cykel. Tack vare det fick ytterligare 600 personer under 2017 uppleva glädjen och friheten i att kunna cykla. Det arbetet utvidgar vi nu tillsammans under 2018 och 2019.

Även utanför Cykelfrämjandets sfär har 2017 inneburit flera framgångar för cyklingen. Elcykelpremien är ett högst konkret exempel och det är faktiskt ett förslag som ursprungligen kommer från oss. Vi hade naturligtvis gärna sett att stödet även gällde cyklar utan el, men det är ett faktum att elcykeln bättre än något annat kan få bilister att gå över till cykel.

Att öka tillgängligheten på elcyklar betyder mycket för utvecklingen av en hållbar mobilitet i samhället. Det handlar inte bara om miljöaspekter utan också om människors hälsa och om hur våra städer får större chans att utvecklas för människor istället för bilar. Östergötlands kretsordförande Martin Frodlund formulerade det väl i en tidningsintervju i mitten av december: ”Alla trafikanter tjänar på det.”

Nationella cykelstrategin lanserades

Mycket tack vare vårt arbete på det politiska planet lanserades också den Nationella Cykelstrategin under våren 2017. Även denna var ursprungligen ett förslag från oss till riksdagens trafikutskott och vi har under året också involverats i flera regeringsuppdrag kopplade till strategin. Att den Nationella Cykelstrategin är på plats innebär förvisso inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi följer noga hur den tas vidare i regeringens och myndigheternas arbete.

Utöver vårt politiska arbete har vi också fortsatt att driva flera projekt inom cykelturism. Under sommaren arrangerades Cykelturistveckan (CTV) i Halmstad, där jag själv fick nöjet att delta på en fantastisk tur längs Hallands kust. Under 2018 ser vi fram emot att rulla en vecka i det vackra dalalandskapet, när Rättvik står för arrangemanget. Är du själv sugen? Varför inte ge detta i nyårspresent till någon?

Under 2017 har vi inom ramen för vår mountainbike-verksamhet (MTB) genomfört konferenser och kurser i hållbart stigbyggande. Intresset är stort för MTB så vi kommer under 2018 fortsätta att utöka denna verksamhet och även sammankoppla den med cykelturism inom ramen för Bed & Bike.

Miljöministern hyllade Moving Beyond Zero

I vår årliga undersökning Kommunvelometern, där vi bedömer hur kommuner arbetar med cykling, toppade Lund återigen. Det är glädjande att se hur allt fler kommuner tar till sig våra budskap och bygger en egen förståelse för vad som behöver göras för att få fler att välja cykeln. Utvecklingen kunde naturligtvis gå fortare. Men trenden pekar åt rätt håll vilket gör att våra gemensamma ansträngningar snabbare leder till resultat.

I november skedde något särskilt stort. Cykelfrämjandet var med och lanserade Bortom nollvisionen – Moving Beyond Zero. Miljöminister Karolina Skog var med under lanseringen och tackade oss för att vi på det här sättet höjer ribban. Det duger inte längre att sikta mot noll döda och svårt skadade. Det är dags att anamma en vision som också räddar och förlänger liv.

Genom att kalla visionen Moving Beyond Zero ser vi att initiativet kan få internationellt genomslag.

Förändring har förvisso alltid varit något som präglat samhället. Men kanske lever vi nu i en tid då detta blir särskilt påtagligt. Jag hoppas att ni får ett gott slut på året med ett riktigt festligt nyårsfirande.

Låt oss sedan tillsammans göra 2018 till ett ännu större år för cyklingen.

Gott nytt år!

Lars Strömgren, riksordförande Cykelfrämjandet

Sök Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!

Sök Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!

Nu är hög tid att söka Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium! Sista ansökningsdag är 15 januari.

Cykelfrämjandet kommer under våren 2018 att dela ut ett stipendium på 10 000 kr till en eller flera studenter som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå, på temat cykling. Stipendiet delas ut för tredje året.

–  Vi vill på det här sättet vill lyfta fram forskning om cykling och uppmärksamma det som många studenter gör, säger Emil Törnsten, projektledare och initiativtagare till Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium.

Stipendiaten utses av en jury bestående av akademiska lärare och personer med olika expertis inom cykling.

Den utvalda studien presenteras på Cykelfrämjandets hemsida och i våra digitala kanaler, samt i tidningen Cykling.

Författaren eller författarna får även presentera sin studie på Cykelfrämjandets konferens som hålls under våren 2018.

Läs mer här.

Cykelfrämjandet utökar populära kurser – lär 600 att cykla

Cykelfrämjandet utökar populära kurser – lär 600 att cykla

Tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen utvecklar nu Cykelfrämjandet de populära cykelkurserna Frihet på cykel. Under de kommande två åren kommer kurser att starta på fler än 30 ställen i landet. ”Tillsammans ser vi till att ytterligare 600 personer får uppleva friheten och glädjen i att kunna cykla”, lovar projektledaren Elisabeth Kempe.

– Att kunna cykla och ha tillgång till en cykel skapar frihet för individen. Det möjliggör rörelse både på ett fysiskt och mentalt plan, säger Marie Dahllöf som är generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.
– Vi är därför stolta över att stötta Cykelfrämjandet i detta projekt där de verkar för att nå ut till vuxna i socioekonomiskt utsatta områden, som ännu inte har lärt sig cykla.

Frihet på cykel startade 2016 med målet att lära främst ungdomar och vuxna att cykla. Kurserna genomförs tillsammans med lokala, utbildade volontärer. Förutom att lära sig cykla får deltagarna utbildning i trafikregler, kartläsning och inte minst en möjlighet att upptäcka närområdet på cykeln.

– Cykelfrämjandet har genomfört kurser för vuxna under flera år och vi har sett hur både behovet och intresset har ökat hela tiden, säger Elisabeth Kempe som är projektledare för Frihet på cykel.

Cykling är inte bara ett utmärkt och billigt sätt att ta sig till jobb, skola, fritidsaktiviteter och naturupplevelser. Elisabeth Kempe understryker att det också handlar om att öka möjligheterna till jobb för deltagarna.

– Vi ser att kurserna förbättrar deltagarnas jobbchanser. Dels för att deras egen mobilitet ökar, dels för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper, säger hon.

Under 2017 lärde Cykelfrämjandet 600 personer att cykla genom Frihet på cykel-kurser. Totalt anordnades 26 sådana i Stockholm och 14 i Malmö, med hjälp av ett hundratal volontärer.

Utöver Svenska Postkodstiftelsen bidrar även Svenskt Friluftsliv och Trafikverket med medel till Frihet på cykel-projektet.

Mer information
Projektledare Elisabeth Kempe, 0706-31 29 90, elisabeth.kempe@cykelframjandet.se
www.facebook.com/frihetpacykel/

Sökes: verksamhetsutvecklare

Sökes: verksamhetsutvecklare

Cykelfrämjandet söker kombinerad Verksamhetsutvecklare & projektledare

Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation. Organisationen arbetar lokalt och på riksnivå med att främja cykling för bättre miljö, hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela landet. Vill du vara med och utveckla Sveriges främsta cykelorganisation? Sök jobbet som vår verksamhetsutvecklare och projektledare! Vi söker dig som vill vara med och förändra situationen för Sveriges cyklister med fokus på utbildning och ta Cykelfrämjandet närmare sin vision.
Cykelfrämjandet är mitt uppe i en stor förändringsprocess där cykelns popularitet stigit i höjden de senaste åren. Vi tror på cykelns positiva egenskaper som en verklig samhällsförändrare och med möjlighet att bidra till en hållbar framtid.

Om verksamheten och projektet

Projektet Frihet på Cykel

Frihet på cykel är Cykelfrämjandets satsning för att få fler att uppleva glädjen och friheten med cykling. Cykelfrämjandet har sedan flera år tillbaka genomfört ”Lär dig cykla” kurser för vuxna runt om i landet och med tiden har både intresset och behovet av kurserna ökat.

Som ett svar på detta startades projektet Frihet på cykel 2016 som verkar som en katalysator i arbetet med att starta nya cykelkurser. Frihet på cykel stöds i nuläget av Svenskt Friluftsliv, Trafikverket och Svenska Postkodstiftelsen, och vänder sig i första hand till ungdomar och vuxna som inte kan cykla.

Projektets mål är att sprida och genomföra cykelkurser. Kurserna genomförs tillsammans med engagerade lokala volontärer som vi guidar och vägleder. Dessa har på förhand gått en cykelinstruktörsutbildning. Förutom att lära sig cykla får deltagarna utbildning i trafikregler, kartläsning och möjlighet att upptäcka närområdet på cykeln. Den ökade mobiliteten är ett utmärkt och billigt sätt att ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter samt att komma ut i naturen. Kurserna kan också bidra till förbättrade framtida jobbchanser dels för att mobiliteten ökar, dels för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper.

Cykelfrämjandets mål för 2017–2018

 • Organisatorisk stabilitet med ökade ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten och uppnå organisationens mål
 • Aktiva medlemmar, kretsar och arbetsgrupper som på lokal nivå verkar för ökad kännedom om organisationen och lokal aktivitet
 • Ett utvecklat kommunikationsarbete med ökad synlighet på vår hemsida, i traditionella medier och sociala medier
 • Utveckla Cykelfrämjandets verksamhet genom redan existerande och nystartade projekt såsom Frihet på cykel, Vi rullar fritt, Kommunvelometern, Initiativet mot högersvängsolyckor, Moving Beyond Zero etc.
 • Verka för ett ökat friluftsliv på cykel genom projekt inom cykelturism och Mountainbike

Om Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet är en ideell organisation med 26 lokala kretsar fördelade över hela landet och har drygt 5 000 medlemmar. För att aktivera kretsarna och fördela arbetet mellan
riksstyrelse, kretsstyrelser och engagerade medlemmar har Cykelfrämjandet fem arbetsgrupper med följande teman:

 • Cykelutbildning för barn och vuxna
 • Cykel och kollektivtrafik
 • Trafikpolitisk grupp
 • Faktabank och forskning
 • Cykelturism och kartor

Målsättningen för 2018 är att verksamheten i dessa grupper ska öka och bidra med underlag till organisationens verksamhet som helhet.

Arbetsbeskrivning

Som verksamhetsutvecklare kommer du, i samverkan med styrelsen, att vara drivande i utvecklingen och genomförandet av Cykelfrämjandets visionära och organisatoriska arbete. Du har det övergripande ansvaret för Cykelfrämjandets olika projekt och personal. Du ska stärka Cykelfrämjandet ekonomiska och organisatoriska förmåga och verka för att föreningens mål uppfylls.

I din roll som verksamhetsutvecklare kommer du att fungera som en brygga mellan personalen i projekten och styrelsen. Du kommer närvara vid styrelsemöten, projektmöten och ledningsmöten.

Som projektansvarig för Frihet på cykel ska du kunna organisera, samordna och driva projektets utveckling. I din uppgift ingår att se till att projektet uppnår sina uppsatta mål och du har ett redovisningsansvar gentemot bidragsgivarna. Som projektledare har du därför lätt för att hantera ekonomi och kan ta ansvar för att följa och planera projektets utfall gentemot planerad budget. Det är viktigt att du sätter dig in i verksamhetens alla delar och du kommer därför både att utveckla, planera och genomföra utbildningar inom ramen för det utbud vi erbjuder.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig med erfarenhet av utvecklings- och organisationsarbete. Du ska kunna samordna och stötta de olika projekten som finns inom organisationen samt leda utvecklingen av nya projekt och idéer. Du är en lyhörd ledare som tar egna initiativ och har lätt för att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och kan lyssna.

Du har god förmåga att leda grupper och processer. Vi ser också positivt på erfarenhet av utbildningsverksamhet liksom erfarenhet av pedagogiskt arbete samt kompetens i digitalt lärande.

Du har en vana av personalansvar och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska. För att lyckas i rollen ser vi att du har god kännedom om organisationsutveckling och föreningskunskap.

Fakta om tjänsten

Cykelfrämjandets personal sitter tillsammans i en ny lokal på Kungsholmen i Stockholm. Tjänsten är en ettårig projektanställning som omfattar heltid med möjlighet till förlängning och med inledande provanställning på sex månader. Kväll, helgarbete och resor kan förekomma. Start önskas så snart som möjligt, helst januari-februari 2018, eller enligt överenskommelse.

Information och ansökan

Vi tar emot din ansökan löpande. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Skicka din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2018-01-08, till jobbannons@cykelframjandet.se

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med någon av följande:
Elisabeth Kempe, Projektledare för Frihet på cykel i Stockholm:
elisabeth.kempe@cykelframjandet.se Mobil: 0706-312990
Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet:
lars.stromgren@cykelframjandet.se Mobil: 0736-554528

Varmt välkommen med din ansökan!

”Behövs mer medel till cykling”

”Behövs mer medel till cykling”

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 har varit ute på remiss. Cykelfrämjandet ansluter sig till kritiken som levererats från tunga instanser såsom Naturvårdsverket och Boverket. ”Det här är inte tillräckligt för att öka cyklingen och göra den säker”, säger Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

Förslaget till nationell transportplan är Trafikverkets förslag till budget som föreslår hur statens 622,5 miljarder kronor i infrastrukturmedel ska användas under perioden 2018-2029. Det är med andra ord en viktig plan där de stora summorna infrastrukturpengar finns.

Men några större summor till cykelinfrastruktur finns inte.

– Det är av stor betydelse för Sveriges välstånd och konkurrensförmåga att infrastrukturen anpassas för att bidra till ökad aktiv mobilitet. Planen kommer snarare att bidra till ökat stillasittande i köer, tror Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

Förbättrad infrastruktur skulle förhindra ett stort antal trafikolyckor där cyklister skadas eller dödas, menar Lars. Och folkhälsan skulle dessutom kunna gå plus av sådana investeringar:

– Nollvisionen var världsunik när den kom, men nu måste Sverige ta nästa steg. Cykelfrämjandet ställer sig därför bakom, den av European Cyclists’ Federation understödda, visionen Moving Beyond Zero, säger Lars.

Visionen är ett transportsystem som, förutom att bidra till ökad trafiksäkerhet, bidrar till räddade liv tack vare minskade luftföroreningar och ökad aktiv mobilitet. Nu ökar kraven på regeringen att inte nöja sig med Trafikverkets planförslag utan skarpa revideringar:

– Sverige måste ta tillbaka ledartröjan i transportpolitiken. Initiativet att folkhälsan ska förbättras av transportsystemet gör att blickarna återigen riktas hit. Men även Trafikverket måste hänga med, avslutar Lars.

Läs Cykelfrämjandets remissvar här.

Länk till Trafikverkets planförslag:
https://trafikverket.ineko.se/se/f%C3%B6rslag-till-nationell-plan-f%C3%B6r-transportsystemet-2018-2029-remissversion-2017-08-31

Fler remissvar:
http://www.regeringen.se/remisser/2017/10/remiss-av-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-utveckling-av-transportsystemet-for-perioden-2018-2029/

Kontakt:
Lars Strömgren
Ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation
lars.stromgren@cykelframjandet.se
073-655 45 82

Vi välkomnar elcykelpremie

Vi välkomnar elcykelpremie

Cykelfrämjandet välkomnar regeringens förslag om att införa en premie på 25 procent av inköpspriset för den som köper en elcykel retroaktivt från och med idag, och pengarna utbetalas från den 1 januari 2018.

– Detta är bästa sättet för att få bilister att övergå till ett fossilfritt och aktivt transportslag. Nyttan med att investera i cykelbanor för smidigare och längre pendling ökar nu, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

I regeringens budgetförslag som i dag har presenterats för riksdagen avsätts 350 miljoner per år under perioden 2018–2020 till en premie för dem som köper en elcykel eller en elmoped, och gäller retroaktivt från idag, den 20 september.

Detta kommer att förändra svenskarnas transportvanor. Därför är det dags att planera infrastrukturen för ännu fler elcyklar, säger Lars Strömgren.

Det finns redan lyckade erfarenheter av elcykelpremier från andra delar av världen, bland annat Norge. I Oslo erbjöds under 2016 en elcykelpremie på 20 procent av totalkostnaden på upp till 5000 norska kronor.

– Resultaten var slående – elcykelpremien fick fler att köpa elcykel, cykla längre, oftare och i stor utsträckning på bekostnad av tidigare bilkörning. Personer som erhöll elcykelpremien ökade sitt cyklande med 30 procentenheter varav 16 procentenheter på bekostnad av tidigare bilkörning. Detta innebar att koldioxidutsläppen minskade med mellan 440 och 720 gram per dag för varje deltagare som fick chansen att köpa en rabatterad elcykel, säger Lars Strömgren.

Utvärderingen av försöket visar att elcykeln bidrog till ett ökat cyklande med mellan 12 och 18 kilometer per vecka, för den som bytt från vanlig cykel. Det skulle enligt utredningen innebära en fördubbling av cykelandelen för personer som tar del av elcykelpremien, jämfört med nuvarande nivå.

– Självklart skulle vi gärna se att man stöttade all typ av cykling, men elcykelpremien är ett steg i rätt riktning. De flesta som är intresserade av att skaffa sig en elcykel är dessutom personer som i dag cyklar korta sträckor eller inte cyklar alls

Folkhälsoperspektivet av elcykeln är också något som Cykelfrämjandet lyfter fram:

– Folkhälsoinstitutet rekommenderar att alla vuxna är fysiskt aktiva, med måttlig intensitet, minst 150 minuter i veckan. Detta främjar hälsan, minskar risken för kroniska sjukdomar och förebygger för tidig död. Elcykeln ger dessutom en skonsam motion och kan vara ett bra insteg för någon som tidigare varit fysiskt inaktiv, säger Lars Strömgren.

Studier från Nederländerna (Simons et al, 2009) konstaterar att elcyklisten, oavsett om elmotorn används på sparlåga eller till max, uppnår de rekommenderade nivåerna kring fysisk intensitet.

Med regeringens elcykelpremie kommer nyttan i att investera i cykelbanor för längre och snabbare pendling till arbeten och studier att öka och nyttan av investeringar i annan infrastruktur kommer att minska:

– Vi vill nu att regeringen snabbt tar fram nya prognoser för cyklingens utveckling inför regeringens beslut under våren 2018 om nationell plan för transportsystemet för 2018 till 2029, säger Lars Strömgren.

Läs mer på regeringens hemsida.

Cykling söker ny chefredaktör

Cykling söker ny chefredaktör

Cykling är Cykelfrämjandets medlemstidning som främst riktar sig till föreningens drygt 5 000 medlemmar, men även alla de tävlingscyklister, vardagscyklister och semestercyklister som nås genom våra kampanjer och samarbeten. Vi är det engagerade cykelmagasinet i Sverige som skriver om och för alla slags cyklister. Våra läsare pendlar därmed från säkerhetstänkande barnfamiljer och trendkänsliga cykelnördar till miljömedvetna aktivister och cykeltrogna pensionärer. Magasinet ges ut fyra gånger om året. I Cykling kan man läsa cykelrelaterade artiklar som sträcker sig från cykelnyheter och livsstilsreportage till föreningsevenemang och konsumentupplysning. Det är en tidning som skapar medvetna cyklister och syftar till att främja cyklismen. Förra året var Cykling en av fyra nominerade som Årets facktidskrift 2016.

Redaktionen

Redaktionen består av chefredaktören som producerar material samt leder arbetet tillsammans med frivilliga medlemmar som ingår i ett redaktionsråd. Med gemensamma krafter och cykelkunskaper skapas en hög och jämn nivå med en varierad mix på det redaktionella materialet. Tidningen har en självständig ställning inom Cykelfrämjandet, med chefredaktören som ansvarig utgivare. Redaktionen hörs och möts i den utsträckning som de anser lämpligt. Kanslilokal kommer att finnas i Stockholm, men arbetet kan utföras från flera håll i landet.

Arbetet

Som chefredaktör och ansvarig utgivare driver du utvecklingen av journalistiken för Cykling. Du ansvarar för sidplanering, reportageresor, redaktionsråd, tidningsbudget, redaktionellt innehåll samt upphandling av frilansmaterial, annonssäljare, korrekturläsning och tryckmaterial. Formen följer den redan utarbetade grafiska profilen och layoutmallar från tidigare nummer finns att tillgå. Som ansvarig utgivare är du utsedd av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Tillträde sker vid årsskiftet, men med överlämning och planeringsarbete redan i oktober. Uppdraget löper inledningsvis under ett år, med möjlighet till förlängning årsvis efter 2018.

Redaktören

För att trivas i rollen är det viktigt att du är strukturerad, stilistisk och självgående men även har god samarbetsförmåga. Du har ett initiativrikt och coachande ledarskap med ett engagemang för cykelfrågor, gärna med tidigare erfarenhet från ideella organisationer. Du bör även dela Cykelfrämjandets ambition att främja en bättre cykling för alla cyklister. Vi söker dig som:

 • Har journalistutbildning eller multimediautbildning.
 • Har erfarenhet från liknande befattning, gärna inom föreningsvärlden.
 • Kan ansvara för verksamhet, ekonomi och innehåll.
 • Har kunskaper i journalistiskt skrivande, fotograferande och redigerande.
 • Kan arbeta i Adobe Photoshop och Indesign. Gärna även Illustrator.

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan med CV, personligt brev och eventuella arbetsprover från tidigare uppdrag. Skicka din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2017-10-06, till jobbannons@cykelframjandet.se För ytterligare frågor om redaktionsarbetet är du även välkommen att kontakta nuvarande chefredaktör på chefredaktor@cykelframjandet.se

 

 

tidningen Cykling söker chefredaktör

Uppsatsvinnare designar cykelstråk

Uppsatsvinnare designar cykelstråk

Emma Gradin har tagit fram ett designkoncept för hur snabbcykelvägar kan utformas.

Den ena cykelvägen är inte den andra lik. Särskilt saknas designkriterier för snabbcykelvägar. I en studentuppsats föreslås ett enhetligt utformningssystem. För detta tilldelas författaren Emma Gradin Cykelfrämjandets uppsatsstipendium på 10 000 kronor. 
– Vi hoppas att uppsatsen sprids i trafikplanerarsverige, säger juryn.

Bakom ratten ser vägarna och skyltarna nästan exakt likadana ut över hela världen. Men det gäller knappast för cykelvägar. Det saknas idag ett enhetligt designsystem för utformning och skyltning, särskilt för snabbcykelvägar. I en studentuppsats från Kungliga tekniska högskolan, KTH, föreslår Emma Gradin, nu med en masterexamen i sustainable urban planning and design, ett enhetligt utformningssystem.

– Jag har tagit fram ett designkoncept för snabbcykelvägar, berättar Emma Gradin.

– Uppsatsen heter ”Design för snabbcykelvägar – ett designkoncept för snabbcykelvägar i Stockholmsregionen”. Studien identifierar tre kriterier som behöver uppfyllas: trygghet, kontinuitet och attraktivitet.

Genom att utgå från miljöpsykologi har Emma Gradin tagit fram en verktygslåda för utformning av gator, skyltar och närmiljön kring snabbcykelvägarna, som kan användas av trafikplanerare. Med egna illustrationer har hon också visat hur dessa kan utformas i praktiken, genom att specialstudera ett regionalt stråk i norra Stockholm.

För detta belönas Emma Gradin alltså med Cykelfrämjandets uppsatsstipendium på 10 000 kronor.

Emma Gradin (t.v.) tar emot uppsatsstipendiet av juryns ordförande Linda Kummel (mitten) och Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren (t.h.)

– Vi har sett det som ett sätt att premiera personer som har valt att skriva om cykling, berättar Linda Kummel, ordförande för den jury som bedömt de 13 nominerade uppsatserna. Juryns förhoppning är också att verktygslådan ska få spridning bland trafikplanerare. Emma berättar att utmärkelsen sporrar henne.

– Det här priset har verkligen fått mig att känna att det här är någonting som andra tycker är viktigt, och att vilja sprida vidare den här kunskapen om hur man gör snabbcykelvägar som skapar en upplevelserik cykelmiljö – som gör att folk vill cykla. Det är så vi skapar hållbara städer för framtiden!

Ett förslag hur lokala stråk kan utformas med väjningsplikt för snabbcykelstråket


Servicestation och cykelvänlig papperskorg längs snabbcykelstråket


Tydliga nivåskillnader skiljer snabbcykelstråket från andra trafikslag.


Konstinstallation som gör cykelvägen mer attraktiv. 

2016 års jury

Linda Kummel (ordförande)
Johan Raustorp
Erik Stigell
Tove Jägerhök
Björn Sax-Kaijser
Erik Stigell
Kristofer Rogers
Jonas Åker Zeander

Uppsatserna bedömdes utifrån följande kriterier:

 • Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
 • Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
 • Akademisk kvalitet och robusthet i materialet
 • Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

Juryns motivering

”Emma har i sin uppsats ”Design för snabbcykelvägar” på ett metodiskt och ambitiöst sätt visat hur utformning av cykelvägar kan se ut utifrån ett regionalt perspektiv. Juryns bedömning är att uppsatsen inte bara är relevant utan också applicerbar i planeringen.  Uppsatsen är därutöver tydligt uppställd med ett pedagogiskt upplägg, och med tydliga kopplingar mellan teori och praktik. Juryn önskar Emma lycka till i fortsättningen och hoppas att stipendiet bidrar till att uppsatsen får en spridning i dagens trafikplanerarsverige!”

Ta del av uppsatsen här!


Samtliga nominerade uppsatser 2016


Kommande års tävling

ANMÄLAN ÄR NU ÖPPEN ATT NOMINERA UPPSATSER EXAMINERADE UNDER 2017!

Se instruktioner genom att använda följande länk

Lund toppar Kommunvelometer

Lund toppar Kommunvelometer

Årets vinnarkommun får pris, vilket tas emot av Emma Berginger, (MP), ordförande för tekniska nämnden i Lund.

Lund toppar återigen Kommunvelometern, Cykelfrämjandets granskning av kommunernas arbete med cykling. Det är fjärde gången Lund hamnar överst på listan sedan den årliga mätningen startade 2010.  Malmö respektive Uppsala kniper silver- respektive bronsplatsen. Totalt ingår 50 kommuner i granskningen.  

Lund får i årets granskning är 54,5 poäng. Lund får full poäng inom fyra av sex delområden som ingår i granskningen. Malmö tar andraplatsen med 52,5 poäng följt av Uppsala på 52 poäng.

De högst placerade kommunerna arbetar långsiktigt och systematiskt med cykling inom alla områden som granskas i Kommunvelometern och har så gjort under många år.

Utöver den totala mätningen delas kommunerna också in i tre undergrupper: Stora (100 000 invånare eller fler), mellanstora (50 000 till 100 000 invånare) och små kommuner (färre än 50 000 invånare). När det gäller de stora kommunerna är pallplatserna desamma som i den totala rankningen.

I gruppen mellanstora kommunerna tar förstaårskommunen Nacka förstaplatsen med 49,5 poäng följt av Karlstad och Luleå på 49 poäng.

Motala fortsätter ligga i topp bland de små kommunerna. I år får kommunen 45 totalpoäng. Strax efter Motala placerar sig Danderyd med 44,5 poäng.

50 kommuner är med i årets upplaga av Kommunvelometern vilket är rekord!

Årets resultat visar på en stor spridning, från 11,5 till 54,5 i totalpoäng. Snittet för totalpoängen är 36,5.

För mer information, kontakta:

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandets Riksorganisation

Mobil 0736 –  55 45 82

E-post: lars.stromgren@cykelframjandet.se

Ladda ned hela rapporten här!

Sex granskade områden ingår i Kommunvelometern:

Befintlig infrastruktur

Infrastruktur/underhåll

Information/marknadsföring

Aktiviteter 2016

Cykelpolitik

Uppföljning och mätning

Kuriosa:

Årets nykomling: Nacka, går in med 49 poäng som förstaårskommun! Väldigt starkt!

Årets poänghöjning sedan förra året: Sundbyberg med 20 poäng (Enköping +9,5, Karlshamn +9, Jönköping och Luleå + 6,5)

Bästa höjning sedan senaste deltagandet: Falkenberg + 15p (deltog senast 2015) och Österåker +5 p (deltog senast 2013)

Sex kommuner har deltagit samtliga år, alltså åttonde året i rad!

78 % som deltar fler än en gång förbättrar sina resultat

48 % av Sveriges befolkning bor i de deltagande kommunerna

37 kommuner har varit med tidigare, 13 är förstaårskommuner

Årets medelvärde + 1,5 poäng i snitt till 36,5 (2016: 35)

I år 50 deltagare, totalt har 95 ”unika” deltagare/kommuner deltagit

Hållbar stigcykling på Isaberg

Hållbar stigcykling på Isaberg

Mountainbike är en av Sveriges största friluftslivsaktiviteter, men entusiaster runt om i landet ofta känner sig ofta utanför planeringsprocesser och prioriterat under andra friluftsliv utövare.Cykelfrämjandet representerar landets alla cyklister och vill tillsammans med Isaberg Mountain Resort välkomna er till en tvådagarskonferens på temat hållbar stigcykling.

Flera av landets främsta experter kommer att dela med sig sina erfarenheter och idéer för bättre MTB-cykling. Lär dig att skapa rätt förutsättningar för ett rikt och hållbart mountainbikeliv i era lokala naturområden.

Konferensen är uppdelad i olika moment:

 • 

Dag 1 (27 april) äger rum inomhus med föredrag och paneldiskussioner kring temat hållbar mountainbike- och stigcykling.
 • Dag 2 (28 april) kommer att vara mer inriktad på praktisk stigvård och underhåll, där större delen av workshopen kommer att ske utomhus.De två dagarnas aktiviteter, samt boende, bokas var för sig på vår informationssida:

http://cykelframjandet.se/stigcykling-2017/Har du några funderingar hör av er till

Hans Stoops
hans.stoops@cykelframjandet.se
073 969 50 13

Sida 1 av 3123