Cykelfrämjandet rekryterar för största lära-cykla-satsningen

Cykelfrämjandet rekryterar för största lära-cykla-satsningen

Alla kan inte cykla. Men alla borde få lära sig. Därför utökar vi Frihet på cykel – en rikstäckande plattform som bara under förra året hjälpte över 600 unga och vuxna till ett friare liv, ett liv med fler möjligheter såväl på fritiden som i arbete. Ett liv som inkluderar cykel.

För att kunna hjälpa ännu fler rekryterar vi nu två personer. Vi söker dels dig som vill jobba regionalt i Stockholmsregionen, dels dig som vill jobba nationellt.

Exakt vad tjänsterna handlar om kan du läsa om i platsannonserna (Regional projektledare Stockholm respektive Utbildningskoordinator)). Oavsett vilken tjänst du fastnar för får du en chans att göra något verkligt meningsfullt för andra människor, något som kan förändra deras liv, hjälpa dem att må bättre, ge dem fler jobbmöjligheter och inte minst stärka deras självkänsla.

Alla kan inte cykla. Men med din hjälp får ännu fler möjlighet att lära sig.

Ansök nu!

Tjänsterna

Utökade cykelkurser ger fler möjlighet att uppleva naturen

Utökade cykelkurser ger fler möjlighet att uppleva naturen

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för 2018 klar. Cykelfrämjandet får 2 350 000 kronor i form av organisations- och projektbidrag till kursverksamheten Frihet på cykel.

Bidraget ska i första hand användas till att ge barn, unga och vuxna chans att lära sig cykla.

– Cykeln ger stora möjligheter att komma ut i naturen och vårt mål är att så många som möjligt ska få uppleva den frihet och glädje det innebär, samtidigt som det stärker hälsan. Svenskt Friluftslivs stöd är mycket viktigt för oss, eftersom det innebär att vi kan utveckla våra cykelkurser för barn, unga och vuxna, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv, konstaterar att anslagshöjningen till 48,7 miljoner kronor ligger kvar i regeringens budget, vilket rimligen betyder att ”de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv”.

– I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger han.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översökningsgraden var cirka 50 procent.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, 0736-55 45 82, lars.stromgren@cykelframjandet.se

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

www.svensktfriluftsliv.se

Debatt i Sydsvenskan: elcykelboomen kräver bättre infrastruktur

Debatt i Sydsvenskan: elcykelboomen kräver bättre infrastruktur

I en debattartikel i Sydsvenskan den 6 januari uppmanar Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren politiker att ”prioritera cykeln såväl i budgetar som när det gäller utrymme i trafiken”. Han pekar på att särskilt den kraftiga ökningen av antalet elcyklar ställer krav på utveckling av infrastrukturen.

”Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför. Därför är den pågående elcykelboomen både glädjande och hoppfull. Men om inte förutsättningarna anpassas efter den kraftiga ökningen lär utvecklingen stanna av.”

 

Gott Nytt År önskar Cykelfrämjandet!

Gott Nytt År önskar Cykelfrämjandet!

Jag sitter i Cykelfrämjandets nya lokal på Kungsholmen i Stockholm och skriver detta – en lokal som lustigt nog användes som kontor till en bensinmack under 40-talet. Utanför det ännu julpyntade skyltfönstret har snön som föll innan jul smält bort, och om bara några dagar kommer raketer att tjutande stiga över hustaken för att fira in 2018.

2017 blir något av ett märkesår för Cykelfrämjandet. Och det beror till stor del på god samverkan mellan medlemmar, kretsar och styrelser. Vårt gemensamma arbete för bättre villkor för cyklister, och våra kraftfulla bidrag till utvecklingen som gör att allt fler väljer cykeln, hade inte varit möjligt utan denna samverkan. Jag och riksstyrelsen vill därför särskilt tacka medlemmarna i våra 26 kretsar som gör det viktiga arbete som får Cykelfrämjandet att växa och göra verklig skillnad i samhället.

Vuxenkurser i cykling växer

Under året lanserade vi Cykelfrämjandets 8-punktsprogram, ett slags manifest i miniformat som tydligt visar vad vi vill, hur vi tillsammans kan uppnå det och varför det är viktigt.

En av våra centrala verksamheter handlar om att lära vuxna cykla. Där har kretsarna haft en avgörande roll i genomförandet av kurser inom ramen för Frihet på cykel. Tack vare det fick ytterligare 600 personer under 2017 uppleva glädjen och friheten i att kunna cykla. Det arbetet utvidgar vi nu tillsammans under 2018 och 2019.

Även utanför Cykelfrämjandets sfär har 2017 inneburit flera framgångar för cyklingen. Elcykelpremien är ett högst konkret exempel och det är faktiskt ett förslag som ursprungligen kommer från oss. Vi hade naturligtvis gärna sett att stödet även gällde cyklar utan el, men det är ett faktum att elcykeln bättre än något annat kan få bilister att gå över till cykel.

Att öka tillgängligheten på elcyklar betyder mycket för utvecklingen av en hållbar mobilitet i samhället. Det handlar inte bara om miljöaspekter utan också om människors hälsa och om hur våra städer får större chans att utvecklas för människor istället för bilar. Östergötlands kretsordförande Martin Frodlund formulerade det väl i en tidningsintervju i mitten av december: ”Alla trafikanter tjänar på det.”

Nationella cykelstrategin lanserades

Mycket tack vare vårt arbete på det politiska planet lanserades också den Nationella Cykelstrategin under våren 2017. Även denna var ursprungligen ett förslag från oss till riksdagens trafikutskott och vi har under året också involverats i flera regeringsuppdrag kopplade till strategin. Att den Nationella Cykelstrategin är på plats innebär förvisso inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi följer noga hur den tas vidare i regeringens och myndigheternas arbete.

Utöver vårt politiska arbete har vi också fortsatt att driva flera projekt inom cykelturism. Under sommaren arrangerades Cykelturistveckan (CTV) i Halmstad, där jag själv fick nöjet att delta på en fantastisk tur längs Hallands kust. Under 2018 ser vi fram emot att rulla en vecka i det vackra dalalandskapet, när Rättvik står för arrangemanget. Är du själv sugen? Varför inte ge detta i nyårspresent till någon?

Under 2017 har vi inom ramen för vår mountainbike-verksamhet (MTB) genomfört konferenser och kurser i hållbart stigbyggande. Intresset är stort för MTB så vi kommer under 2018 fortsätta att utöka denna verksamhet och även sammankoppla den med cykelturism inom ramen för Bed & Bike.

Miljöministern hyllade Moving Beyond Zero

I vår årliga undersökning Kommunvelometern, där vi bedömer hur kommuner arbetar med cykling, toppade Lund återigen. Det är glädjande att se hur allt fler kommuner tar till sig våra budskap och bygger en egen förståelse för vad som behöver göras för att få fler att välja cykeln. Utvecklingen kunde naturligtvis gå fortare. Men trenden pekar åt rätt håll vilket gör att våra gemensamma ansträngningar snabbare leder till resultat.

I november skedde något särskilt stort. Cykelfrämjandet var med och lanserade Bortom nollvisionen – Moving Beyond Zero. Miljöminister Karolina Skog var med under lanseringen och tackade oss för att vi på det här sättet höjer ribban. Det duger inte längre att sikta mot noll döda och svårt skadade. Det är dags att anamma en vision som också räddar och förlänger liv.

Genom att kalla visionen Moving Beyond Zero ser vi att initiativet kan få internationellt genomslag.

Förändring har förvisso alltid varit något som präglat samhället. Men kanske lever vi nu i en tid då detta blir särskilt påtagligt. Jag hoppas att ni får ett gott slut på året med ett riktigt festligt nyårsfirande.

Låt oss sedan tillsammans göra 2018 till ett ännu större år för cyklingen.

Gott nytt år!

Lars Strömgren, riksordförande Cykelfrämjandet

Sök Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!

Sök Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!

Nu är hög tid att söka Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium! Sista ansökningsdag är 15 januari.

Cykelfrämjandet kommer under våren 2018 att dela ut ett stipendium på 10 000 kr till en eller flera studenter som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå, på temat cykling. Stipendiet delas ut för tredje året.

–  Vi vill på det här sättet vill lyfta fram forskning om cykling och uppmärksamma det som många studenter gör, säger Emil Törnsten, projektledare och initiativtagare till Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium.

Stipendiaten utses av en jury bestående av akademiska lärare och personer med olika expertis inom cykling.

Den utvalda studien presenteras på Cykelfrämjandets hemsida och i våra digitala kanaler, samt i tidningen Cykling.

Författaren eller författarna får även presentera sin studie på Cykelfrämjandets konferens som hålls under våren 2018.

Läs mer här.

Cykelfrämjandet utökar populära kurser – lär 600 att cykla

Cykelfrämjandet utökar populära kurser – lär 600 att cykla

Tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen utvecklar nu Cykelfrämjandet de populära cykelkurserna Frihet på cykel. Under de kommande två åren kommer kurser att starta på fler än 30 ställen i landet. ”Tillsammans ser vi till att ytterligare 600 personer får uppleva friheten och glädjen i att kunna cykla”, lovar projektledaren Elisabeth Kempe.

– Att kunna cykla och ha tillgång till en cykel skapar frihet för individen. Det möjliggör rörelse både på ett fysiskt och mentalt plan, säger Marie Dahllöf som är generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.
– Vi är därför stolta över att stötta Cykelfrämjandet i detta projekt där de verkar för att nå ut till vuxna i socioekonomiskt utsatta områden, som ännu inte har lärt sig cykla.

Frihet på cykel startade 2016 med målet att lära främst ungdomar och vuxna att cykla. Kurserna genomförs tillsammans med lokala, utbildade volontärer. Förutom att lära sig cykla får deltagarna utbildning i trafikregler, kartläsning och inte minst en möjlighet att upptäcka närområdet på cykeln.

– Cykelfrämjandet har genomfört kurser för vuxna under flera år och vi har sett hur både behovet och intresset har ökat hela tiden, säger Elisabeth Kempe som är projektledare för Frihet på cykel.

Cykling är inte bara ett utmärkt och billigt sätt att ta sig till jobb, skola, fritidsaktiviteter och naturupplevelser. Elisabeth Kempe understryker att det också handlar om att öka möjligheterna till jobb för deltagarna.

– Vi ser att kurserna förbättrar deltagarnas jobbchanser. Dels för att deras egen mobilitet ökar, dels för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper, säger hon.

Under 2017 lärde Cykelfrämjandet 600 personer att cykla genom Frihet på cykel-kurser. Totalt anordnades 26 sådana i Stockholm och 14 i Malmö, med hjälp av ett hundratal volontärer.

Utöver Svenska Postkodstiftelsen bidrar även Svenskt Friluftsliv och Trafikverket med medel till Frihet på cykel-projektet.

Mer information
Projektledare Elisabeth Kempe, 0706-31 29 90, elisabeth.kempe@cykelframjandet.se
www.facebook.com/frihetpacykel/